Wkkg

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg.
Indien er bij een zorginstelling nieuwe collega’s worden aangenomen (bijvoorbeeld in loondienst), dan is de zorginstelling verplicht onderzoek te doen naar functioneren in het verleden.

Per 2017 zal het verplicht zijn dat iedere zorginstelling (iedere praktijk dus) een klachtenfunctionaris heeft en en aangesloten is bij klachtrecht (in de complementaire zorg lijkt het aannemelijk dat dit door de beroepsvereniging en/of de koepels geregeld gaat worden.)  Dit is  in mijn geval collectief geregeld door de VBAG en de RBCZ.

Op mij pagina Praktijkinfo op mijn website kunt u onder de kop klachten doorklikken naar de folder die ik ook uitreik bij de intake.

  • Onderdeel van de Wkkgz is VIM, Veilig Incidenten Melden. Therapeuten zijn verplicht om incidenten te registreren en indien het incident gevolgen heeft gehad voor een cliënt dient er ook een vermelding gemaakt te worden in het dossier. Indien een cliënt ernstige gevolgen heeft ondervonden, dan moet het incident zelfs gemeld worden bij IGZ.
  • Een incident zonder merkbare gevolgen dient dus geregistreerd en besproken te worden. Dat kan de therapeut zelf op een bepaalde plek bewaren of het kan (anoniem) op VIM-digitaal.nl. Het doel van deze wet is leren van (potentieel) gevaarlijke situaties. Daarom dienen incidenten met collega’s te besproken te worden. Ga de discussie aan over wat er gedaan kan worden om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.