Praktijkinfo

Praktijkbezoek en Covid 19

lees deze blog over huid honger

Hier  nog een link voor een oefening die je mogelijk zelf kunt doen met je huisgen(o)ot (en). Voel en ervaar zelf wat dit met je doet. Door scrollen naar beneden daar staat een filmpje met uitleg.

Afspraken maken
Een telefonische afspraak kunt u maken op maandag en  dinsdagochtend van 9.00 uur tot 9.45 uur. Wordt er niet opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in en u zult worden terug gebeld.

Afspraken die niet tijdig ( 24 uur van te voren) worden afgezegd, worden in rekening gebracht en zijn niet declarabel. Tijdens de Covid 19 periode vervalt deze bovenstaande regel.

Openingstijden: Maandag  dinsdag en woensdag (alleen op de dag) op de avond tot 20.30 uur

Ik ben lid van VBAG en HOLOS netwerk
& RBCZ-geregistreerd zorgverlener.

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden mijn behandelingen mits u aanvullend verzekerd bent. Kijk voor vergoedingen vooraf in uw polisvoorwaarde van uw aanvullende ziektekostenverzekering wat betreft alternatieve geneeswijze.

Waarneming en dossieroverdracht
Ik heb een waarnemingsovereenkomst met Marjolijn van der WalWe hebben afgesproken dat in geval van langdurige ziekte of overlijden we elkaar zullen waarnemen. Bij langdurige ziekte of overlijden wordt, na toestemming van cliënt het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer. (wettelijke bewaarplicht 20 jaar na laatste consult). Met terugwerkende kracht informeer ik momenteel cliënten zodat men, indien gewenst,  nu al een keuze kan maken wat men hier in wil. Als u dit leest en nog niet benaderd bent kunt u per mail om informatie vragen.

Overige informatie:
VBAG licentie nummer:        21611009
Holos A- Licentienummer:   12405
Klacht- en tuchtrecht:           KB.0806.0072
RBCZ licentiecode:                207067R
K.v.K nummer:                        11056289
CBP-Nr                                     M1652571
VOG verklaring aanwezig    update 2021
Ingeschreven in o.a zorggids van Unive en VGZ 
Voldoet aan Plato eisen sinds   2015

       

Bepalingen rondom de behandelingen
Hier kunt u de bepalingen rondom de behandeling (na) lezen. Dit gaat over wederzijdse rechten en plichten, voortkomend uit wetgeving. Dit staat ook op de achterzijde van het behandelplan, u kunt ook altijd de bepalingen op papier krijgen.

Wat te doen bij klachten?
Bent u ontevreden, ik sta open en hoor dit graag van u zelf.
Komen we er samen niet uit, ik ben aangesloten bij een geschillen commissie. Lees hier meer welke stappen u kunt ondernemen.
In mijn contacten met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ

Bescherming persoonsgegevens/uw privacy
Bij de intake geef ik middels een privacy document inzicht hoe in mijn praktijk met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wilt u dit vooraf weten, of tussentijds opnieuw bekijken, kunt u hier het privacy document inzien.